Chars.SuikaWiki.org

Charinfo — "\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B"

Characters

Code point length = 44

Character\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Code pointU+005CU+0078U+0032U+0036U+005CU+0078U+0036U+0031U+005CU+0078U+0036U+0044U+005CU+0078U+0037U+0030U+005CU+0078U+0033U+0042U+005CU+0078U+0032U+0033U+005CU+0078U+0033U+0039U+005CU+0078U+0033U+0035U+005CU+0078U+0033U+0031U+005CU+0078U+0033U+0037U+005CU+0078U+0033U+0042
Age1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
ScriptZyyy Common Latn Latin Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Common Latn Latin Zyyy Common Zyyy Common Zyyy Common Latn Latin Zyyy Common
Bidi_ClassON L EN EN ON L EN EN ON L EN
Canonical_Combining_Class0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bidi (Unicode::UCD)ONLENENONLENENONLENLONLENENONLENLONLENENONLENENONLENENONLENENONLENENONLENL
CJK numeral value--26--61--6---70--3---23--39--35--31--37--3-

Encodings

Unicode encodings
UTF-8 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
UTF-16BE 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x32 0x00 0x36 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x36 0x00 0x31 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x36 0x00 0x44 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x37 0x00 0x30 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x42 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x39 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x35 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x31 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x37 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x42
UTF-16LE 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x32 0x00 0x36 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x36 0x00 0x31 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x36 0x00 0x44 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x37 0x00 0x30 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x42 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x39 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x35 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x31 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x37 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x42 0x00
UTF-32BE 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x44 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x42 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x39 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x35 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x42
UTF-32LE 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x36 0x00 0x00 0x00 0x44 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x42 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x39 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x35 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x37 0x00 0x00 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x33 0x00 0x00 0x00 0x42 0x00 0x00 0x00
Web encodings
utf-8 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
big5 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
euc-jp 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
euc-kr 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
gb18030 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
gbk 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
ibm866 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-2022-jp 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-10 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-13 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-14 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-15 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-16 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-2 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-3 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-4 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-5 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-6 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-7 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-8 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
iso-8859-8-i 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
koi8-r 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
koi8-u 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
macintosh 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
shift_jis 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
utf-16be 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x32 0x00 0x36 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x36 0x00 0x31 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x36 0x00 0x44 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x37 0x00 0x30 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x42 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x39 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x35 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x31 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x37 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x42
utf-16le 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x32 0x00 0x36 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x36 0x00 0x31 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x36 0x00 0x44 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x37 0x00 0x30 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x42 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x32 0x00 0x33 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x39 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x35 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x31 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x37 0x00 0x5C 0x00 0x78 0x00 0x33 0x00 0x42 0x00
windows-1250 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-1251 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-1252 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-1253 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-1254 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-1255 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-1256 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-1257 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-1258 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
windows-874 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
x-mac-cyrillic 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42
x-user-defined 0x5C 0x78 0x32 0x36 0x5C 0x78 0x36 0x31 0x5C 0x78 0x36 0x44 0x5C 0x78 0x37 0x30 0x5C 0x78 0x33 0x42 0x5C 0x78 0x32 0x33 0x5C 0x78 0x33 0x39 0x5C 0x78 0x33 0x35 0x5C 0x78 0x33 0x31 0x5C 0x78 0x33 0x37 0x5C 0x78 0x33 0x42

Escapes

Input \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
Escapes
HTML/XML decimal \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
HTML/XML hexadecimal \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
CSS \00005C\000078\000032\000036\00005C\000078\000036\000031\00005C\000078\000036\000044\00005C\000078\000037\000030\00005C\000078\000033\000042\00005C\000078\000032\000033\00005C\000078\000033\000039\00005C\000078\000033\000035\00005C\000078\000033\000031\00005C\000078\000033\000037\00005C\000078\000033\000042
percent-decode de-UTF-8 \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
en-UTF-8 percent-encode %5Cx26%5Cx61%5Cx6D%5Cx70%5Cx3B%5Cx23%5Cx39%5Cx35%5Cx31%5Cx37%5Cx3B
de-\u \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
en-\u \u005C\u0078\u0032\u0036\u005C\u0078\u0036\u0031\u005C\u0078\u0036\u0044\u005C\u0078\u0037\u0030\u005C\u0078\u0033\u0042\u005C\u0078\u0032\u0033\u005C\u0078\u0033\u0039\u005C\u0078\u0033\u0035\u005C\u0078\u0033\u0031\u005C\u0078\u0033\u0037\u005C\u0078\u0033\u0042
en-\u non-ASCII \u005Cx26\u005Cx61\u005Cx6D\u005Cx70\u005Cx3B\u005Cx23\u005Cx39\u005Cx35\u005Cx31\u005Cx37\u005Cx3B
de-surrogate \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
Perl bytes \x5C\x78\x32\x36\x5C\x78\x36\x31\x5C\x78\x36\x44\x5C\x78\x37\x30\x5C\x78\x33\x42\x5C\x78\x32\x33\x5C\x78\x33\x39\x5C\x78\x33\x35\x5C\x78\x33\x31\x5C\x78\x33\x37\x5C\x78\x33\x42
Perl text \x5C\x78\x32\x36\x5C\x78\x36\x31\x5C\x78\x36\x44\x5C\x78\x37\x30\x5C\x78\x33\x42\x5C\x78\x32\x33\x5C\x78\x33\x39\x5C\x78\x33\x35\x5C\x78\x33\x31\x5C\x78\x33\x37\x5C\x78\x33\x42

String

Input \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
Normalization forms
Canonical decomposition \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
Compatibility decomposition \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
Canonical composition \26\61\6\70\3\23\39\35\31\37\3 U+005C (\) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0036 (6) U+005C (\) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0033 (3) U+005C (\) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0033 (3)
NFC (Unicode::Normalize) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
NFKC (Unicode::Normalize) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
NFD (Unicode::Normalize) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
NFKD (Unicode::Normalize) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)
Stringprep
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102) \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102) \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)
Punycode decoding
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5)invalid digit in input for decode_punycode
de-Punycode (Net::IDN::Punycode::PP 2.500)invalid digit in input for decode_punycode
de-Punycode (IDNA::Punycode 0.03)invalid punycode input
de-Punycode (Mojo::Util) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
de-Punycode (URI::_punycode 1.76)invalid punycode input
de-Punycode (AnyEvent::Util 7.17)punycode_decode: malformed punycode
de-Punycode (URI::UTF8::Punycode 1.05) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
Nameprep variant (AnyEvent::Util 7.17)\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B: disallowed characters (U+5c) during idn_nameprep
Nameprep variant for display (AnyEvent::Util 7.17)\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B: disallowed characters (U+5c) during idn_nameprep
ToUnicode variant (AnyEvent::Util 7.17) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0042 (B)
Punycode encoding
en-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B-
en-Punycode (Net::IDN::Punycode::PP 2.500) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B-
en-Punycode (IDNA::Punycode 0.03) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
en-Punycode (Mojo::Util) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
en-Punycode (URI::_punycode 1.76) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
en-Punycode (AnyEvent::Util 7.17) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
en-Punycode (URI::UTF8::Punycode 1.05) xn--\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B-
ToASCII variant (AnyEvent::Util 7.17) \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Cases
ASCII uppercase \X26\X61\X6D\X70\X3B\X23\X39\X35\X31\X37\X3B U+005C (\) U+0058 (X) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0058 (X) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0058 (X) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0058 (X) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0058 (X) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0042 (B)
ASCII lowercase \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)
Uppercase (Perl uc) \X26\X61\X6D\X70\X3B\X23\X39\X35\X31\X37\X3B U+005C (\) U+0058 (X) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0058 (X) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0058 (X) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0058 (X) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0058 (X) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0042 (B)
Lowercase (Perl lc) \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)
Uppercase_Mapping(C) \X26\X61\X6D\X70\X3B\X23\X39\X35\X31\X37\X3B U+005C (\) U+0058 (X) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0058 (X) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0058 (X) U+0036 (6) U+0044 (D) U+005C (\) U+0058 (X) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0042 (B) U+005C (\) U+0058 (X) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0058 (X) U+0033 (3) U+0042 (B)
Lowercase_Mapping(C) \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)
Case_Folding(X) \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)
NFKC_Casefold(X) \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)
Compatibility case folding \x26\x61\x6d\x70\x3b\x23\x39\x35\x31\x37\x3b U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0036 (6) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0036 (6) U+0064 (d) U+005C (\) U+0078 (x) U+0037 (7) U+0030 (0) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b) U+005C (\) U+0078 (x) U+0032 (2) U+0033 (3) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0039 (9) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0035 (5) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0031 (1) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0037 (7) U+005C (\) U+0078 (x) U+0033 (3) U+0062 (b)

Fonts

Languages

lang=en\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=ja\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=zh\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=zh-cn\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=zh-tw\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=zh-hk\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=zh-mo\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=zh-sg\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=zh-hans-cn\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=zh-hant-tw\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=ko\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
lang=vi\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B

Writing modes

dir=ltr\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
dir=rtl\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
'writing-mode: vertical-rl'\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B

CSS fonts

cursive\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
fantasy\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
monospace\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
sans-serif\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
serif\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-manakai-default\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-use-system-font\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-apple-system\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-button\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-desktop\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-dialog\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-document\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-field\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-info\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-list\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-pull-down-menu\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-window\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
-moz-workspace\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
caption\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
icon\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
menu\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
message-box\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
small-caption\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
status-bar\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
system-ui\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-style: italic\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-variant: small-caps\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 100\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 200\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 300\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 400\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 500\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 600\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 700\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 800\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
font-weight: 900\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B

Web fonts

OpenSansEmoji \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Mona \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
小夏 \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Noto Color Emoji \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Noto Emoji \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B

2ch-compatible AA fonts

Note that your system might not have specified fonts.

MS PGothic\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
IPAMonaPGothic\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Monapo\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Mona\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Mona (Web font)\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
小夏\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
小夏 (Web font)\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B

Other fonts

Note that your system might not have specified fonts.

Times New Roman\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Arial\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Arial Unicode MS\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Helvetica\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Helvetica Neue\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Verdana\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Lucida Grande\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Courier New\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
MS PMincho\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
MS PGothic\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Microsoft Yahei\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
微软雅黑\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Meiryo\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Osaka\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Fira Sans\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Droid Sans\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Comic Sans MS\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Hiragino Sans GB\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Hiragino Kaku Gothic ProN\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
.SFNSDisplay-Regular\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Segoe UI\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Roboto\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Oxygen\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Ubuntu\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Cantarell\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
PingFang SC\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Symbol\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Wingdings\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Wingdings 2\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Wingdings 3\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
Webdings\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B
BlinkMacSystemFont\x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x39\x35\x31\x37\x3B